آشنایی با پایگاه

                 

 

 

"بسم الله النور" 

-دراین پایگاه قرآنی  فایلهای صوتی سورقرآن کریم  به همراه ترجمه گویای آنها دراختیارشما عزیزان قرارداده شده است  تا به راحتی و به صورت رایگان آنها را دانلود واستفاده فرمایید.

-فایلهای صوتی قرآن کریم به صورت آیه به آیه ترجمه سلیس فارسی شده است وپس ازقرائت هرآیه ترجمه آن نیزبه صورت گویا قرائت خواهد شد.

-آیات قرآن با صدای استاد پرهیزگاروترجمه آن نیزبراساس ترجمه

 استاد فولادوند (یکی ازمعتبرترین ترجمه های موجود) به صورت MP3 

می باشد.

-ازآنجاکه بسیاری ازفارسی زبانان به علت عدم آشنایی با زبان عربی توانایی درک معنای عمیق قرآن کریم واستفاده ازآن را ندارند برآن شدیم تا ازاین طریق قرآن کریم رابه صورتی ملموس ازطریق زبان مادری  خود به زندگیمان وارد کرده وآن را سرلوحه کارهای خود قراردهیم.

-لطفا برای کسب توضیحات واطلاعات بیشتربه قسمت "راهنمای دانلود "رجوع فرمایید.

-امید است با استفاده ازمعانی عظیم قرآن کریم گامی بلند درجهت تعالی جامعه اسلامی ودنیایمان برداشته شود بلکه خداوند متعال عنایت فرموده ودرفرج آقاامام زمان (عج)تعجیل فرماید.

لطفا با استفاده مفید ازاین امکان  راهی را برای دسترسی همگان به کتاب مقدس وراهنمای زندگیمان فراهم آورید. 

توجه: برای اجرابهتر فایلها میتوانید از مرورگرفایرفاکس استفاده فرمایید.

"والسلام علی من اتبع الهدی"

گزارش تخلف
بعدی