دانلودترتیل کل قرآن در3 فایل!

باتوجه به درخواست بسیاری از عزیزان مبنی برقراردادن کل فایلهای قرآن باهم در 3 فایل جهت آسان شدن فرآیند دانلود،درلینکهای زیر این امکان حاصل شده است.

لینک اول فایل زیپ 10 جزءاول قرآن کریم ،لینک دوم 10 جزءدوم قرآن کریم ولینک سوم 10 جزءآخر قرآن کریم.

لذا ازتمام کسانی که بادانلود این فایلها درجهت تکثیر وتوزیع قرآن کریم باترجمه گویای فارسی درمیان فارسی زبانان تلاش میکنند پیشاپیش کمال تشکر را داریم.


http://www.mediafire.com/download/qd5lrldgp0o8r5j/Quran_Guya_Arabic_Farsi_Parhizkar_Fouladvand_1.zip


http://www.mediafire.com/download/l3pb25pob1wb1x6/Quran_Guya_Arabic_Farsi_Parhizkar_Fouladvand_2.zip


http://www.mediafire.com/download/blmgcj3eg1m1dwc/Quran_Guya_Arabic_Farsi_Parhizkar_Fouladvand_3.zip

گزارش تخلف
بعدی