تماس وتبادل لینک باما

پایگاه اینترنتی مرکزدانلودقران باهدف گسترش فرهنگ قرآنی درمیان فارسی زبانان آمادگی خودرابرای تبادل لینک باکلیه وبلاگ ها و وبسایتهای هم سو و مذهبی اعلام می دارد.

لذاکلیه سایتهای مذکور که آمادگی تبادل لینک بامرکزدانلودقرآن رادارند لطفاپس ازدرج لینک ما به صورت زیرما را نیز برای افزودن لینکشان از طریق ایمیل پایگاه درجریان قراردهند.

عنوان:مرکزدانلودقرآن باترجمه گویای فارسی

آدرس:http://maedehasemani.persiangig.com

ایمیل پایگاه: quran_download@yahoo.com 

کلیه کاربران عزیزنیزمی توانندازطریق ایمیل پایگاه نظرات وپیشنهادات خودرابامادرمیان بگذارند.

"والسلام علی من اتبع الهدی" 

گزارش تخلف
بعدی